Filosofiske samtaler

I en filosofisk samtale forholder vi oss aktivt til andres tanker samtidig som vi venner oss til å begrunne våre egne ideer og forestillinger. Ideelt sett fungerer den voksne i samtalen som en sannhetssøkende Sokrates som, til tross for alle kunnskaper og all livserfaring, er ydmyk og lyttende i forhold til barna og deres bidrag.

Interesserte kan også besøke Barne- og ungdomsfilosofenes hjemmesider: www.buf.no. Her finner du bl.a. en rekke essays og artikler, utførlige litteraturlister og en internasjonal lenkesamling.

Om filosofiske samtaler

Dette «lynkurset» er et tenkt som et aller første møte med filosofiske samtaler med barn og ungdom. Her beskrives også hvordan de filosofiske ressursene på Skoletorget kan benyttes for å gjøre filosofiske samtaler til en integrert del av undervisningen i skolen. Gå til lynkurs

Filosofiske samtaler med barn og ungdom – en presentasjon

I denne presentasjonen får du vite mer utførlig hva som kjennetegner den filosofiske samtalen, hvordan du blir en filosofisk samtaleleder, hvordan du går frem i samtalen pluss mye annet. Her finner du også mange nyttige tips og erfaringer hentet fra vår egen praksis som barne- og ungdomsfilosofer. Gå til presentasjonen

Børn og filosofi — en let indføring

Per Jespersen er en dansk pionér innen filosofering med barn-bevegelsen. Han har arbeidet med barn og filosofi de siste 25 år og driver også en egen skole på Syd-Jylland. Les mer

Boken Børn og filosofi — en let indføring er en glimrende introduksjon til temaet. Den er instruktiv, dyptloddende, rik på eksempler, velskrevet, inspirerende — og kortfattet. Dessverre har den ikke vært å få tak i på lang tid. Derfor publiserer vi den nå på Skoletorget (med forfatterens tillatelse). Gå til boken
KRL
Norsk
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
Natur & miljø
Tverrfaglig

Filosofiske
samtaler


Forsiden
Forum
E-postliste
Kontakt
Hjelp
Om

In English

  © www.skoletorget.no