Betingelser for bruk av Skoletorget

Alt stoff, såvel redaksjonell tekst som annet materiale som publiseres på Skoletorget.no, er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk. Rettighetshavere er Skoletorget.no og den enkelte bidragsyter.

Elektronisk kopiering eller utskrift av stoff fra Skoletorget.no er ikke tillatt ut over kopiering til privat bruk eller undervisningsformål, med mindre særskilt avtale med Skoletorget foreligger.

Urettmessig utnyttelse av kopier til andre formål enn privat bruk eller undervisningsformål — eller annen ulovlig bruk av publisert stoff — kan medføre straffe- og erstatningsansvar.

Skoletorget kan inngå særskilte avtaler om gjensidig utveksling av materiale (f.eks. tekst, lyd og bilde) med andre aktører. I slike tilfeller må publisert materiale fra Skoletorget tilføres følgende tekst:

© www.skoletorget.no

Materiale som publiseres på Internett må i tillegg føre opp teksten som en hyperlenke til Skoletorget. Følgende html-kode kan da kopieres og plasseres et passende sted i dokumentet:

<a href="http://www.skoletorget.no">&copy; www.skoletorget.no</a>

Kontakt oss for inngåelse av utvekslingsavtale.
KRL
Norsk
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
Natur & miljø
Tverrfaglig

Filosofiske
samtaler


Forsiden
Forum
E-postliste
Kontakt
Hjelp
Om

In English

  © www.skoletorget.no