Hjelp

Fagsidene

Hvert av fagene på Skoletorget har sin egen fagside (jfr. menyen til høyre). Tematabellene på fagsidene har følgende kolonner:

Klasse viser hvilket klassetrinn temaet hører hjemme i (ifølge læreplanen)
Web angir at det er laget interaktive øvelser til dette temaet
Akt angir at det til temaet er utarbeidet forslag til klasseromsaktiviter og/eller undervisningsopplegg
Undersider angir hvor mange undersider temaet har

(Denne informasjonen kommer også opp når du holder musen over overskriftene i tabellen.)

Temasidene

På temasidene finner du selve lærestoffet vårt. Temasidene har følgende funksjonalitet:

Norsk pil 5.-7. klasse pil Grammatikk pil Ordklasser pil Adverb Helt øverst på siden finner du en navigasjonsmeny som også forteller deg hvor i hierarkiet du befinner deg. Navnene på fagene er klikkbare slik at du lett kan komme deg tilbake til den aktuelle fagsiden. Sidene for 1.-4. klasse er satt med noe større skrift enn de andre sidene.
...uthevet
skrift...
I selve teksten vil du se at enkelte av ordene står med uthevet skrift. Når du holder musen over disse ordene, får du opp et sprettoppvindu som gir en nærmere forklaring av ordet (på engelsksidene får du opp en oversettelse).
Til så å si alle tekstene har vi laget filosofiske spørsmål («ideer til filosofiske samtaler»). Disse står nederst på siden, etter selve fagteksten. For å gå direkte til disse spørsmålene, kan du klikke på dette ikonet.
Dette er frem- og tilbakeknapper. Ved å klikke på disse beveger du deg frem til neste side i temaet eller tilbake til den forrige. (Merk at pilene ikke bringer deg fra slutten av ett undertema til begynnelsen av neste, men holder seg innenfor samme undertema.)
Når pilene har denne gråblå farven, betyr det at det ikke er flere sider i dette temaet, forover og/eller bakover.
Dette er et lydikon som foreløbig ikke peker til noe. Håpet er at vi etterhvert skal kunne tilby opplesninger av alle hovedtekstene. Det gjenstår imidlertid noen tekniske avklaringer...
Denne pilen står til venstre for den siden i menyen du til enhver tid befinner deg på. Når du beveger deg opp eller ned i menyen, vil pilen flytte seg til den siden du har valgt.
Dette punktet i menyen markerer at lenken til høyre er en underside til den siden du befinner deg på. F.eks. er «Trollet uten hjerte» en underside til siden «Risen som ikke hadde hjertet sitt på seg».

Under dette ikonet finner du lenker til utskriftsvennlige pdf-versjoner av fagtekstene, filosofiske spørsmål, klasseromsaktiviteter m.m. Klikk på lenken for å åpne filen i nettleseren. Klikk «tilbake» i nettleseren for å gå tilbake til temasiden.

NB! For å åpne pdf-filer trenger du programmet Adobe Acrobat (se nedenfor under «Programvare/plugins»).

Dersom du kun vil lagre filen uten å åpne den i nettleseren først: høyreklikk lenken og velg «Save target as...» («Lagre mål som...»). Du kan også lagre filen etter å ha åpnet den:

  • vent til hele filen er ferdig lastet i nettleseren
  • klikk på Lagre-ikonet helt til venstre i Acrobats menylinje i nettleseren (ser ut som en diskett)
  • du får beskjed om å velge hvor du vil lagre filen
  • hvis du ikke er sikker på hvor du vil lagre filen, lagre den på skrivebordet så blir det lettere å finne den igjen senere
  • klikk «Save»

Under dette ikonet finner du listet opp interaktive øvelser (webøvelser) relevant til dette temaet.

Under dette ikonet finnes lenker til sider som inneholder forslag til aktiviteter i klassen som er relevante i forhold til akkurat dette temaet.

Undersidene

Mange av temasidene har én eller flere undersider. Disse kjennetegnes ved rød bakgrunnsfarve og inneholder forslag til klasseromsaktiviteter eller behandler emner og spørsmål som på en eller annen måte er relatert til temaet. Undersidene har mindre funksjonalitet enn temasidene, men vær klar over følgende to symboler:

Dette er utskriftsikonet og når du klikker på dette, åpnes en utskriftsvennlig pdf-versjon av teksten i nettleseren.

NB! For å åpne pdf-filer trenger du programmet Adobe Acrobat (se nedenfor under «Programvare/plugins»).

Dersom du bare vil lagre filen uten å åpne den først: høyreklikk lenken og velg «Save target as...» («Lagre mål som...»). Du kan også lagre filen etter å ha åpnet den:

  • vent til hele filen er ferdig lastet i nettleseren
  • klikk på Lagre-ikonet helt til venstre i Acrobats menylinje i nettleseren (ser ut som en diskett)
  • du får beskjed om å velge hvor du vil lagre filen
  • hvis du ikke er sikker på hvor du vil lagre filen, lagre den på skrivebordet så blir det lettere å finne den igjen senere
  • klikk «Save»
Denne blå pilen bringer deg tilbake til temasiden som denne undersiden hører til. Dersom pilen ikke er klikkbar, betyr det at undersiden viser tilbake til to eller flere temasider. Bruk da isteden toppmenyen for gå tilbake.

Visning og skriftstørrelser

En nyttig ting å huske på i skolesammenheng er at de fleste nettlesere tilbyr brukeren å stille inn ønsket visning eller skriftstørrelse. Dette kan være praktisk når du synes skriften på siden er for liten (eller for stor). Slik gjør du:

Internet Explorer Klikk på menyen «Vis». Velg deretter alternativet «Tekststørrelse» og still inn ønsket størrelse på teksten.
Opera I Opera går du til «Vis», deretter «Forstørring/forminsking».
Netscape/Mozilla Her setter du ønsket fontstørrelse ved å gå til menyen «Edit» og så «Preferences». I vinduet som kommer opp velger du «Appearance» , deretter «Fonts». I rubrikken «Size (pixels)» setter du ønsket størrelse. I disse to nettleserne kan du også gå til «View», så til «Text size (100%)», og velge ønsket visning herfra.

Programvare/plugins

For å åpne utskriftsversjonene av tekstene på Skoletorget, må du installere Acrobat Reader på maskinen. Og for å åpne enkelte av de interaktive øvelsene, trenger du Macromedia Flash Player. Klikk på ikonene nedenfor for å gå til nedlastningssidene. Begge programmene er gratis.

Adobe

Nettleserkompatibilitet

Skoletorget er testet og skal vises korrekt i følgende nettlesere (for Windows):

Internet Explorer (fra versjon 6.0),
Netscape Navigator (fra versjon 6)
Mozilla/Firefox
(fra versjon 1.3/1.0)
Opera
(fra versjon 7.22)

Tidligere versjoner av nettleserne vil (inntil videre) få problemer med renderingen av popup-ordforklaringer samt endel av de interaktive øvelsene. Her finner du til enhver tid siste versjon av nettleserne:

Get Firefox!


KRL
Norsk
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
Natur & miljø
Tverrfaglig

Filosofiske
samtaler


Forsiden
Forum
E-postliste
Kontakt
Hjelp
Om

In English

  © www.skoletorget.no