Om Skoletorget

Lærestoff og samtale

Skoletorget er et nettsted for hele grunnskolen som tilbyr lærestoff i de seks basisfagene: norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag.

Alt lærestoff på Skoletorget ledsages av filosofiske spørsmål. Disse spørsmålene egner seg både som tankevekkere for elevene og som utgangspunkt for kritiske og undersøkende samtaler i klassen. De filosofiske spørsmålene hjelper elevene til å bearbeide lærestoffet og sette kunnskapen inn i nye sammenhenger. Ved å samtale rundt de filosofiske spørsmålene skjerpes elevenes kritiske sans og de blir flinkere til å formulere seg, resonnere og kommunisere. De blir også vant til å lytte til andre før de gjør seg opp sin egen mening. Les mer om den filosofiske samtalen

Hva inneholder Skoletorget?

  • informative og kvalitetssikrede fagtekster
  • ideer til filosofiske samtaler i klassen
  • faglige oppgaver
  • klasseromsaktiviteter
  • litteraturreferanser
  • Internettressurser

Alt lærestoff er utviklet i samsvar med L97, og alle tekster og undervisningsopplegg foreligger i utskriftsvennlig PDF-format. For å lese PDF-filer, trenger du gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader. Hent Acrobat Reader

Hvem står bak?

De første spadetak ble tatt i mars 2002 av Øyvind Olsholt i Barne- og ungdomsfilosofene ANS (BUF). BUF har arbeidet med barn, ungdom og filosofi siden 1997 og har også skrevet flere bøker om emnet. På vårparten 2002 ble Ariane og (senere) Anne Schjelderup involvert. Senere har Tore Ferner og Brigid McCauley kommet til. Disse fem utgjør idag redaksjonen i Skoletorget.

Øyvind Olsholt
Magister i filosofi, UiO, eier av BUF, har arbeidet med barn og filosofi siden 1997. Medforfatter av boken Filosofi i skolen, Tano-Aschehoug 1999.


Ariane B. Schjelderup
Magister i filosofi, UiO, eier av BUF, har arbeidet med barn og filosofi siden 1997. Medforfatter av boken Filosofi i skolen, Tano-Aschehoug 1999. Forfatter av boken Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles, Gyldendal 2001.


Anne Schjelderup
Hovedfagsstudent i pedagogikk, UiO, har tidligere arbeidet som lærer, bl.a. ved Steinerskolen i Moss.


Brigid McCauley
BA i engelsk og translatologi fra UiO. Arbeider idag som frilansoversetter. Har ansvar for engelsksidene på Skoletorget.


Tore Ferner
Siv. ing. i fysikk og matematikk fra NTH og cand. philol. i filosofi fra NTNU. Gjennomfører for tiden utdannelse i filosofisk praksis ved Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP).

Den videre utvikling

Pr. idag er Skoletorgets ressurser fritt tilgjengelige for alle besøkende. Vi mottar imidlertid ingen offentlig støtte og har foreløbig heller ingen andre inntekter i forbindelse med Skoletorget. Fra og med våren 2005 eksperimenterer vi derfor med forsiktig, målrettet reklame på sidene våre. Når du klikker på denne reklamen, bidrar du til å støtte den videre utvikling av Skoletorget.no.
KRL
Norsk
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
Natur & miljø
Tverrfaglig

Filosofiske
samtaler


Forsiden
Forum
E-postliste
Kontakt
Hjelp
Om

In English

  © www.skoletorget.no