Filosofiske samtaler med barn og ungdom (1 av 5)

FilomannBarn stiller spørsmål. De har en trang til å forstå seg selv, andre mennesker og den verden de lever i. De vil forstå hvorfor de skal være hensynsfulle, hvordan verden kan oppleves forskjellig og likevel være den samme, hvorfor de skal lære om fotosyntesen og hvorfor de overhodet må gå på skole. Men ofte er det ingen der til å fange opp slike spørsmål.

I samfunnet vårt fortrenges dessuten ofte gode samtalepraksiser til fordel for mer konkurransepreget debatt. Derfor lærer mange barn og unge at samtale først og fremst dreier seg om å overbevise andre om at ens egne meninger er de rette.

Den filosofiske samtale er ett alternativ til denne debattkulturen og har som formål å gi barna trening i å delta i gode, undersøkende dialoger. Slike samtaler kjennetegnes ved gjensidig nysgjerrighet, respekt og lytting, samt at deltagerne forholder seg saklig til det de andre sier. I fellesskap lar vi her spørsmålene og undringen få forrang fremfor svarene, meningene og fordommene.

På disse sidene skal vi si litt om hva som kjennetegner filosofiske samtaler og hvordan de filosofiske ressursene på Skoletorget kan brukes for å gjøre slike samtaler til en integrert del av undervisningen i skolen.

Tilbake til Filosofiske samtaler-siden

  Skoletorget logo