De filosofiske spørsmålene (2 av 5)

DemosideHensikten med de filosofiske spørsmålene på Skoletorget er å hjelpe læreren til å sette igang undrende og undersøkende samtaler i undervisningen. Du finner disse spørsmålene under alle fagtekstene på temasidene. Til venstre ser du et eksempel hentet fra en matematikk-side.

Det er imidlertid ikke meningen at spørsmålene skal leses opp høyt i klassen. Heller ikke skal de kopieres opp og deles ut til elevene som studieark, hjemmelekser o.l. Spørsmålene er først og fremst ment som en hjelp for deg som lærer. Det er derfor bedre om du setter deg ned med spørsmålene en ettermiddag og selv tenker over dem, kanskje slår du opp i en filosofibok for å orientere deg videre. Enda bedre er det om du diskuterer spørsmålene med lærerkollegaer eller andre voksne – eller med dine egne barn! Slik har du tematikkene friskt i minne når du skal innlede til samtale i klassen neste dag.

Tilbake til Filosofiske samtaler-siden

Skoletorget logo