En annerledes skolelærer...

Per Jespersen kan godt kalles en sokratisk orientert barnefilosof. Skjønt filosof av utdannelse er Jespersen egentlig ikke. Han er opprinnelig skolelærer og har de siste femogtyve år viet sitt liv til filosofiske samvær med barn.

På dagtid driver han det han kaller for Enmandsskolen. Hit kommer barn med lærevansker, barn som skolen mer eller mindre har gitt opp, barn som av en eller flere grunner ikke klarer å tilpasse seg en normal dansk skolehverdag. Jespersen underviser derfor barna i alle de tradisjonelle skolefagene.

Med Jespersen som lærer skjer imidlertid undervisningen ikke med utgangspunkt i offentlig vedtatte læreplaner, men snarere ut fra et prinsipp om improvisasjon og intuisjon. Han lar barna møte faktakunnskap når han merker at de er rede for det, og han lar dem møte filosofiske spørsmål når de direkte eller indirekte signaliserer at de er åpne for det. Er de ikke klare for noen av delene, kan han ta dem med ut og sparke fotball. Det er hele tiden respekten for barna og deres egne tanker og følelser som er den røde tråd på Enmandsskolen – ikke planer og formålsprinsipper. Det undrende filosofiske element er sømløst integrert i hele undervisningssituasjonen.

På kveldene arrangerer han noe han kaller for Læselinien. Her tar han imot barn som har alvorlige lese- og skrivevansker. På Læselinien kommer det bare ett og ett barn av gangen, hvilket gir Jespersen mulighet til å tilpasse retningen og innholdet i samtalen til akkurat dette barnets evner og behov. Med nettopp noen av disse barna har Jespersen etter eget utsagn hatt skjellsettende og uforglemmelige filosofiske opplevelser.

Per Jespersens hjemmesider:
Visionaivity
Skole-forum.dk

Tilbake
KRL
Norsk
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
Natur & miljø
Tverrfaglig

Filosofiske
samtaler


Forsiden
Forum
E-postliste
Kontakt
Hjelp
Om

In English

  © www.skoletorget.no