Du er her: KRL Norsk Engelsk Matematikk Samfunnsfag Natur & miljø TverrfagligFilosofi i skolen Forsiden Forum E-postliste Kontakt Hjelp Om
5.-7. klasse Tall Tallenes historie Gruppearbeide
 Tallenes historie
 

Gruppearbeide

Sist oppdatert: 11. november 2003

Del klassen inn i tre grupper der hver gruppe skal utvikle et eget tallsystem tilpasset gruppens behov. Siden kan klassen samles i plenum, hvor hver gruppe presenterer sitt tallsystem, inkludert de oppgaver de har laget til klassen.

Gruppe 1

Lat som om dere aldri har hørt om tall, eller har lært å telle. Dere er gjetere og skal finne en måte å passe på at dere ikke mangler noen geiter i flokken deres. Lag et system for å sørge for dette. Dere skal kunne huske, kontrollere og kommunisere antallet mellom dere. Dere har ikke penn og papir. Lag noen oppgaver til klassen basert på dette systemet. Dere får ikke lov til å «finne opp» titallssystemet eller tallet null.

Gruppe 2

Tenk dere at dere aldri har hørt om tall eller har lært å telle. Dere er kjøpmenn i det gamle Peru og skal finne et system for å holde rede på hva dere har solgt og hva dere har fått igjen slik at dere vet at dere får mer inntekter enn utgifter. Tenk at dere bruker gullstykker i fire forskjellige størrelser som byttemiddel. Dere må ha en enkel måte å raskt kunne lagre informasjon om antall solgte gjenstander i deres lille kjøpmannsbod. Dere har ikke penn og papir. Dere får ikke lov til å bruke titallssystemet eller tallet null. Lag noen oppgaver til klassen basert på dette systemet.

Gruppe 3

Tenk dere at dere aldri har hørt om tall eller har lært å telle. Tenk dere at dere er kapteiner på store seilskip og skal finne en måte å beregne proviant for reisene. Dere kan ha opptil 100 mann ombord, og reisene kan vare i måneder av gangen. Dere må også kunne beregne retning og avstand. Dere må kunne kommunisere antall visuelt (ved bevegelser), muntlig og skriftlig. Dere får ikke lov til å bruke titallssystemet. Lag noen oppgaver til klassen basert på dette systemet.