Du er her: KRL Norsk Engelsk Matematikk Samfunnsfag Natur & miljø TverrfagligFilosofi i skolen Forsiden Forum E-postliste Kontakt Hjelp Om
5.-7. klasse Spiseforstyrrelser Tre typer spiseforstyrrelser
 Spiseforstyrrelser
 

Tre typer spiseforstyrrelser


Anoreksi, bulimi og tvangsspising

Tekst/illustrasjoner:
Turid Sætre, Rådgivning om Spiseforstyrrelser http://www.nettros.no/Clipart.com
Filosofiske spørsmål:
Anne Schjelderup
Sist oppdatert: 15. november 2003

Mange mennesker blir rammet av spiseforstyrrelser. Særlig unge jenter kan lett bli ofre for slike plager. Men hva er egentlig spiseforstyrrelser, hvordan får man det, hvordan vet man at man har det, og hva kan man gjøre for å bli frisk?


De tre typene spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kan betegnes som «en forstyrret måte å tenke og handle på i forhold til mat, kropp og vekt», og kan grovt deles inn i tre hovedtyper:

 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Overspisingslidelse (tvangsspising)

Spiseforstyrrelsen kan ofte være en persons måte å håndtere vanskelige og ubehagelige situasjoner og følelser i livet på. Det kan være en måte å skaffe seg kontroll over tilværelsen.

Symptomer

Her er noen av de vanligste symptomene på spiseforstyrrelser:

 • Markert vektforandring, men ved bulimi som regel normal vekt
 • Utvikling av unormale spisevaner som alvorlig slanking eller «sære» matvaner
 • Misnøye med kroppens form og størrelse, overopptatt av vekt
 • Avstår fra måltider, ritualisering rundt måltider
 • Tvangsmessig trening
 • Isolasjon, depresjon og irritabilitet
 • Selvindusert oppkast, perioder med og fast bruk av avføringsmidler

Anoreksi

Anoreksi karakteriseres ved et sterkt nedsatt matinntak og stor frykt for å legge på seg, med påfølgende vekttap. Hos kvinner opphører menstruasjonen. På tross av vekttapet opprettholder pasienten ofte ekstremt stor fysisk aktivitet. Pasienten benekter som regel å være syk, i alle fall i sykdommens tidlige faser. Noen som har anoreksi kaster også opp dersom de opplever at de har spist for mye.

De fleste begynner å sulte seg for å gå ned i vekt, men opplever etter hvert at de ikke greier å spise. De blir fanget av situasjonen, og det skjer ofte en forvrengning av kroppsbildet: jo tynnere man blir, jo tykkere syns man at man er.

En nyere medisinsk teori går ut på at man ved lavt matinntak raskt får for lite av mineralet sink, noe som gjør det fysisk vanskelig å ta til seg mat.

En som har anoreksi tenker på mat nesten hele tiden. Å sulte er et dramatisk forsøk på å undertrykke det å ha menneskelige behov. Mange opplever også en følelse av å være sterkere enn andre fordi man klarer å kontrollere behovene.

Bulimi

Bulimi karakteriseres ved en sterk og vanskelig kontrollerbar trang til å overspise og angst for å bli overvektig. Overspisingen følges av selvpåført oppkast. Man kan ha spisekick mange ganger hver dag, eller i perioder sjeldnere.

Bulimikeren er vanligvis klar over at forholdet til mat ikke er normalt, men forsøker å skjule det for andre. Vekten er hos de fleste normal, men noen kan være svakt undervektige, andre overvektige.

Store mengder mat konsumert på kort tid med påfølgende faste, oppkast eller misbruk av avførende midler, kan føre til alvorlige komplikasjoner. Forstyrrelser i blodets mineralbalanse kan bl.a. føre til søvnløshet, depresjoner, nedsatt konsentrasjonsevne, forstyrret hjerterytme, anfall av svimmelhet og livstruende kramper.

Tvangsspising

Tvangsspising karakteriseres ved periodevis eller jevnlig ukontrollert overspising. Mange er overvektige, noen har perioder med slanking som fører til vektsvingninger.

Tvangsspising er å spise selv om man ikke er sulten, for å dekke andre behov enn sult. Følelser og behov tolkes i større og større grad som matsug. Det kan være vanskelige følelser som frustrasjoner, ensomhet, sinne og sorg og noen forbinder det å ha det godt med å spise god mat. Følelser erstattes av mat, og dermed blir ikke de opprinnelige behovene dekket. Det er følelsesmessige behov som styrer matinntaket, og man opplever kontrollsvikt.

Noen har spisekick med karbohydratrik eller fet mat, andre kan spise litt hele tiden. I maten søkes den tilfredsstillende følelsen.

Tvangsspising ble tidligere ofte kalt trøstespising, og man antok at det skyldtes mangel på viljestyrke. I dag mener man at problemet er like alvorlig som andre spiseforstyrrelser og at det ikke har noe med viljestyrke å gjøre.

Årsaker

Årsakene er oftest sammensatte, gjerne står psykologiske og kulturelle årsaker sentralt. Kulturelle årsaker kan være faktorer som slankepress og et kvinneideal hvor det er om å gjøre å være tynn og mager.

Psykologiske årsaker kan f.eks. være følelsesmessige konflikter. Å overspise, sulte, kaste opp og tvangstrene brukes gjerne bevisst eller ubevisst i forsøk på å skyve vekk problemer som man ikke klarer å løse på andre måter.

HUSK: Det er mulig å bli frisk – det handler om å ta ansvar for seg selv og å søke hjelp.


Ideer til filosofiske samtaler


 1. Spiseforstyrrelser kan være én måte å håndtere vanskelige og ubehagelige situasjoner og følelser på. Men spiseforstyrrelser er ødeleggende både fysisk og psykisk. Hvorfor tror dere at noen mennesker reagerer på vanskelige og ubehagelige situasjoner og følelser med å skade seg selv? Tror dere de vanskelige følelsene blir lettere å hanskes med da? Hva slags vanskelige og ubehagelige situasjoner og følelser tror dere spiseforstyrrelser kan være en reaksjon på?
 2. Hva vil det si å skade seg selv? Har vi rett til selv å bestemme hva vi vil med vår egen kropp, eller kan andre bestemme og si at dette er galt? Hva er i tilfelle grunnlaget for en slik dom? Hvilken frihet har vi hvis vi ikke engang kan bestemme over egen kropp?
 3. Hvorfor tror dere at noen tyr til mat og spising når de indre problemene tårner seg opp? Er det noe med spising som gjør det spesielt egnet til å avreagere med, mer egnet enn andre handlinger? Er det andre ting vi ofte gjør for å skade oss selv når vi har det vanskelig? Kan disse tingene være en reaksjon på vanskelige og ubehagelige situasjoner og følelser:

  – røyke
  – drikke seg full
  – kjøre for fort med bil
  – spise godteri

  Er disse tingene farligere eller bedre enn å overspise/la være å spise?
 4. Noen søker å få kontroll over tilværelsen gjennom å ha sterk kontroll over det de spiser. Hva innebærer egentlig det å ha kontroll? Vil det (negativt) si ikke å oppleve noe uventet overhodet, aldri å måtte gjøre noe vi ikke har lyst til, ikke å erfare noe som er vondt eller ubehagelig; eller vil det (positivt) si å vite hva som til enhver tid skjer, å føle styrke og overlegenhet i alle situasjoner og overfor alle andre mennesker, å være behersket uansett hva som skjer? Er kontroll noe vi bør tilstrebe? Hvorfor? Hvorfor ikke?

  Hvorfor tror dere at noen ønsker kontroll over tilværelsen? Er det noe som alle trenger? Har vi lettest kontroll over ting når vi prøver veldig hardt å oppnå kontroll, eller når vi tar det mer med ro? Er det mulig å ha kontroll over andre mennesker?
 5. Mange med spiseforstyrrelser er misfornøyd med sin egen kropp? Men kan vi skille kroppen vår fra oss selv? Ville du som person etterhvert ha forandret deg dersom du:

  – la på deg 100 kg
  – ble 20 cm kortere/lengre
  – mistet hørselen
  – mistet håret
  – ble lam
  – fikk sterke kroniske smerter
  – plutselig ble seende ut som en fotomodell
  – ble sterkt forbrent og fikk arr

  I hvilket tilfelle hadde du vært mest deg selv; dersom du beholdt kroppen din (men fikk en annen personlighet) eller om du skiftet kropp? Hvis vi er misfornøyd med kroppen, kan vi da være fornøyd med oss selv?
 6. Hvilke behov tror dere at det er viktigst å tilfredsstille:

  – følelsesmessige
  – fysiske
  – intellektuelle
  – sosiale

  Kan dere komme på andre behov som det er viktig å tilfredsstille? Hvorfor bør slike behov tilfredsstilles? Kan dere komme på behov som vi ikke bør tilfredsstille? Hvorfor bør slike behov ikke tilfredsstilles?
 7. Bulimikere får ofte fysiske plager. Men de får også psykiske plager som nedsatt konsentrasjonsevne og depresjon. Hvor nær sammenheng tror dere det er mellom kroppen og sinnet? Tror dere vi kan ha det veldig leit selv om kroppen vår er helt frisk? Tror dere vi kan ha det veldig godt selv om kroppen er syk? Hvem tror dere har lettest for å være glad og ha det godt:

  – en som er blind
  – en som har bulimi
  – en som sitter i rullestol
  – en som har influensa
  – en som har kreft, med sterke smerter hele tiden
  – en som veier 120 kg
 8. Ved tvangsspising brukes mat som trøst. Vet dere om andre ting man kan bruke for å trøste seg? Har dere brukt noen av disse tingene:

  – røyk
  – alkohol
  – kjæledyr
  – venner
  – tur i skogen
  – musikk
  – TV

  Kan disse tingene hjelpe? Er det noen av disse tingene som kan være bra for oss? Er det noen av dem som kan være dårlige? Hva er egentlig trøst, og hvorfor hender det at vi trenger det?

 
   

[her kommer en innlesning av teksten]
Når du holder musen over de uthevede ordene i teksten, dukker det opp en forklaring!
SPISEFORSTYRRELSER
Tre typer spiseforstyrrelser
Ressurser
  Lenker og undervisningsmateriell
Teksten med filosofiske spørsmål
Bestillingsskjema ROS

Anoreksi

Ordet anoreksi stammer fra gresk. Orexis betyr «begjær, appetitt». Når det står an- foran, betyr ordet det motsatte av «begjær, appetitt», altså manglende matlyst eller spisevegring.

Bulimi

Også ordet bulimi kommer fra gresk. Bus betyr opprinnelig «tyr» og limos betyr «hunger». En bulimiker er altså en som er sulten som en tyr (kanskje fordi en tyr spiser mye og «kaster opp» maten etterpå for å tygge drøv?). Idag betyr ordet «sykelig forsterket sultfølelse» eller «etesyke».

Aktuell behandling/hjelp

 • Almenpraktiserende lege – det er naturlig å starte opp her
 • Helsesøster
 • Psykolog eller psykiater – ofte vil det være behov for psykiatrisk behandling
 • Klinisk ernæringsfysiolog – kan hjelpe deg å sette opp en spiseplan og gi veiledning om kost og ernæringsfysiologi
 • Innleggelse i institusjon – noen trenger mer hjelp enn det poliklinisk behandling kan tilby. Døgninnleggelse kan være aktuelt ved alvorlig, livstruende spiseforstyrrelse.
 • Samtalegrupper eller selvhjelpsgrupper – for de som har en spiseforstyrrelse
 • Samtalegrupper for pårørende
 • Informasjon, veiledning og støtte fra brukerorganisasjonene

For mer info, kontakt
www.nettros.no

© www.skoletorget.no