Du er her: KRL Norsk Engelsk Matematikk Samfunnsfag Natur & miljø TverrfagligFilosofiske samtaler Forsiden Forum E-postliste Kontakt Hjelp Om
8.-10. klasse Poetry Om Wordsworth
 Poetry deco
 

William Wordsworth


En av de store romantiske dikterne

Tekst/illustrasjoner:
Øyvind Olsholt/Clipart.com
Filosofiske spørsmål:
Øyvind Olsholt
Sist oppdatert: 15. november 2003

William Wordsworth regnes som en av de fremste engelske dikterne i den romantiske perioden, dvs. første halvdel av 1800-tallet. Han ble født i 1770 i Nord-England, i et område som kalles Lake District. Lake District er et naturskjønt område som skulle få stor betydning for Wordsworth og hans diktning. Lake District er idag en nasjonalpark.


Ensomhet

1770 var forøvrig samme år som Beethoven ble født i Bonn i Tyskland. Wordsworth bodde i Tyskland vinteren 1798-1799, i den avsidesliggende byen Goslar. Han traff aldri Beethoven mens han var i Tyskland, men han opplevde noe som Beethoven opplevde hele livet igjennom: en intens følelse av ensomhet og isolasjon. Likevel skrev han noen av sine flotteste dikt denne vinteren, akkurat som Beethoven skrev noe av sin vakreste musikk mens han var som mest fortvilet (han skrev diktet «We are seven» i 1798). Noen mennesker sier at det blir ingen skapelse uten lidelse. Her har vi et eksempel på dette.

Poesi er kjærlighet!

Wordsworth ble venn med en annen berømt engelsk dikter, Samuel Coleridge, og inspirert av dennes vennskap begynte Wordsworth å skape de korte, lyriske og dramatiske dikt som i ettertiden har blitt hans varemerke. Noen av disse diktene var kjærlige hyllester til søsteren Dorothy, andre handlet om planter, dyr og andre deler av «Naturens hellige plan», mens atter andre var portretter av enkle landsens mennesker som skulle belyse grunnleggende sannheter ved den menneskelige natur. Piken i vårt dikt, «We are seven», er et glimrende eksempel på denne siste kategorien.

Et nytt syn på naturen

Da Wordsworth døde i 1850 visste han at han hadde fornyet den engelske poesi og at han hadde bragt den romantiske revolusjon til landet. Gjennom diktene sine hadde han åpnet opp for et nytt syn på naturen. Naturen var ikke lenger noe «der ute» som skulle beherkes eller erobres. Nei, det var heller slik at den ytre natur var en del av vår egen menneskelighet, når det kom til stykket var det ingen forskjell mellom menneskenaturen og den fysiske natur. I diktene sine taler han om et bryllup mellom de to. Dette er en typisk romantisk måte å se det på, men vi bør i denne forbindelse heller ikke glemme at Wordsworth vokste opp i Lake District, et område som kan smykke seg med noen av Englands aller vakreste landskaper.


Ideer til filosofiske samtaler


  1. «Ingen skapelse uten lidelse». Slik står det i teksten over. Er du enig i dette? Hvis ja, hva mener du med skapelse og hva mener du med lidelse? Skaper du noe når du lager en sneball, når du gjør lekser eller når du sier din mening? Er det mulig å lide selv om du lever i luksus og overflod? Hva ville du foretrekke: å lide slik at du kunne skape — eller å unngå all lidelse, men nettopp derfor også være ute av stand til å skape noe?
  2. Wordsworth trodde at naturen fulgte en hellig plan. Hvorfor tror du han trodde det? Tror du naturen følger en hellig plan? Finnes det noen gode grunner for å tro det? Hva ville det motsatte synspunktet være? Er det noen gode grunner til å anta det motsatte synspunktet?
  3. Er naturen og mennesket ett slik Wordsworth mente? Hvis han har rett, betyr det at menneskene og naturen har noe felles? Hva kunne dette «felles» være for noe? Har naturen en sjel? Har menneskene en sjel?
tilbake-knapp frem-knapp

 
tilbake-knapp  filosofi-ikon  frem-knapp
lyd-ikon
[her kommer en innlesning av teksten]
Når du holder musen over de uthevede ordene i teksten, dukker det opp en forklaring!
POETRY
William Wordsworth
  About William Wordsworth
Du er her Om William Wordsworth
  The poem: "We are seven"
utskrift
Teksten med filosofiske spørsmål
© www.skoletorget.no