Fra dansk til norsk

Skriv inn det norske ordet for det danske (i parentes)

Fyll ut alle de tomme rutene og klikk deretter på "Sjekk" for å teste svarene dine. "Hint"-knappen gir deg en gratis bokstav hvis du har problemer. Du kan også klikke på [?]-knappen for å få et tips. Vær klar over at du mister poeng hvis du ber om hint eller tips!

        ble      blomstene      ett      fløy      gadd      ha      henne      kaller      kysset      lengst      mellom      nappet      nett      når      også      satt      seg      sitt      sitte      språk      spør      spørsmål      spå      så      så      velge      vet      å   

Sommerfuglen vilde (have) (sig) en Kjæreste. Naturligviis vilde han have sig en (net) lille En af (Blomsterne) . Han (saae) paa dem; hver (sad) (saa) stille og besindig paa sin Stilk, som en Jomfru skal (sidde) , (naar) hun ikke er forlovet; men her vare saa Mange at (vælge) (imellem) , det (blev) en Besværlighed, det (gad) Sommerfuglen ikke være over, og saa (fløi) han til Gaaseurten. (Hende) (kalde) de Franske Margrethe, de (veed) , at hun kan (spaae) , og det gjør hun, idet Kjærestefolk plukke Blad for Blad af hende, og ved hvert gjøre de et (Spørgsmaal) om Kjæresten: "af Hjerte? - med Smerte? - elsker meget? - lille bitte? - ikke det allermindste?" eller saadant Noget. Enhver (spørger) paa (sit) (Sprog) . Sommerfuglen kom (ogsaa) for (at) spørge; han (nippede) ikke Bladene af, men (kyssede) paa hvert (eet) i den Mening, at man kommer (længst) med det Gode.