Fra dansk til norsk

Skriv inn det norske ordet for det danske (i parentes)

Fyll ut alle de tomme rutene og klikk deretter på "Sjekk" for å teste svarene dine. "Hint"-knappen gir deg en gratis bokstav hvis du har problemer. Du kan også klikke på [?]-knappen for å få et tips. Vær klar over at du mister poeng hvis du ber om hint eller tips!

   av      hadde      knukket      lokk      noe      porselen      på      tekanne      tut      utmerkede      ville      visste   

Der var en stolt (Theepotte) , stolt af sit (Porcellain) , stolt af sin lange (Tud) , stolt (af) sin brede Hank; den havde (Noget) forud og bagud, Tuden for, Hanken bag, og det talte den om; men den talte ikke om sit (Laag) , det var (knækket) , det var klinket, det (havde) Mangel, og sin Mangel taler man ikke gjerne om, det gjør nok de Andre. Kopper, Fløde- og Sukkerskaal, den hele Theeopstilling (vilde) nok mere huske (paa) Laagets Skrøbelighed og tale om den, end om den gode Hank og den (udmærkede) Tud; det (vidste) Theepotten.