Skriv inn riktig ord i boksene

Skriv riktig ord i feltene. Klikk så på Sjekk for å se om du har gjort det riktig. Bruk "Hint"-knappen for å få vite første riktige bokstav i ordet. Du kan også trykke "[?]"-knappen for å få hjelp. Men husk at du mister poeng ved å bruke disse knappene!

   damp      dis      dugg      is      tåke      vann   

Når vannet er kaldt blir det til
Når vannet er varmt blir det til
I luften er det alltid
Når vannet i luften synker til bakken blir det til
Våt luft rett over bakken kaller vi
Tåke som stiger kaller vi