Skriv inn rett ord på rett plass 1

Fyll ut alle de tomme rutene og klikk deretter på «Sjekk» for å teste svarene dine. «Hint»-knappen gir deg en gratis bokstav hvis du har problemer. Du kan også klikke på [?]-knappen for å få et tips. Vær klar over at du mister poeng hvis du ber om hint eller tips!

   beitende      brennhår      ettårig      flerårig      jordstengel      kompakt      næringsrike      sambu      spre      stilk      særbu   

Storneslen har krypende som det vokser flere planter ut fra. Den kan derfor seg fort. Storneslen er og vanligvis (dvs. han- og hunblomstene vokser på forskjellige planter).

Småneslen er bare og (dvs. hun- og hanblomster vokser på samme plante). Den er også mer i veksten enn storneslen.

Begge neslene har både på og blader. Brennhårene sørger bl.a. for at dyr lar neslene stå i fred, til tross for at de er svært .