Digitale eller analoge angivelser?

Angi om angivelsene er analoge eller digitale