Mer informasjon... (5 av 5)

Sofie

I denne presentasjonen har vi sagt litt om hva vi forstår med filosofiske samtaler i skolen og hvordan du kan bruke Skoletorgets filosofiske ressurser.

Men om du nå skulle forsøke å gjennomføre en filosofisk samtale i klassen din, vil du antagelig oppdage at du trenger mer hjelp og veiledning enn det vi kan gi i denne lille presentasjonen. Kanskje ble det ikke så veldig «filosofisk», kanskje var det vanskelig å få elevene til å samle seg om det temaet de selv valgte å snakke om...

Det første du da kan gjøre, er å ta en kikk på Filosofiske samtaler-siden hvor du finner mer lesestoff. Du kan også ta direkte kontakt med oss dersom du har konkrete spørsmål eller ønsker at vi skal komme på besøk til din skole. Lykke til!

Skriv ut dette kurset!

Skoletorget logo